No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과 5
1 피닉선즈 + 미네울브 71.2% 19.8% 8.9%
2 밀워벅스 + 뉴욕닉스 82.0% 11.8% 6.1%
3 오리온스 + 원주DB 22.8% 43.2% 34.0%
4 서울삼성 + 서울SK 12.1% 22.2% 65.7%
5 안양KGC + KT소닉붐 27.3% 39.0% 33.7%
6 뉴올펠리 + 보스셀틱 19.9% 30.9% 49.2%
7 댈러매버 + 인디페이 73.6% 15.1% 11.3%
8 필라76s + 새크킹스 85.5% 9.3% 5.2%
9 마이히트 + 토론랩터 56.1% 31.2% 12.8%
10 멤피그리 + 워싱위저 69.4% 19.3% 11.3%
11 골든워리 + 브루네츠 66.6% 19.7% 13.7%
12 한국가스 + KCC 27.0% 43.7% 29.3%
13 모비스 + 창원LG 57.5% 32.4% 10.1%
14 서울SK + 원주DB 79.3% 15.1% 5.5%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 [이월 회 : 0]
2등 0 [0]
3등 0 [0]
4등 0 [0]
중복 Profit:-11695 / ROI:85.8582%

야구아이콘 17:00 Anyang KGC VS Busan Sonicboom

FREE 2022-01-29
중복 Profit:-11695 / ROI:85.8582%

야구아이콘 15:00 Goyang Orions VS Dongbu Promy

FREE 2022-01-29
중복 Profit:-11695 / ROI:85.8582%

야구아이콘 14:00 KB Stars VS Korean Air Jumbos

FREE 2022-01-29
중복 Profit:-11695 / ROI:85.8582%

야구아이콘 09:40 CHA Hornets VS LA Lakers

FREE 2022-01-29
중복 Profit:-11695 / ROI:85.8582%

야구아이콘 10:10 MIA Heat VS LA Clippers

FREE 2022-01-29