No 홈팀 득점 원정팀 결과
1 전북현대 FC서울 76.4% 15.6% 7.9%
2 전남드래 충남아산 61.4% 28.0% 10.6%
3 대구FC 수원FC 47.0% 27.8% 25.2%
4 에이바르 우에스카 35.0% 39.0% 26.0%
5 세비야 바르셀로 29.0% 28.5% 42.5%
6 알라베스 오사수나 23.4% 37.8% 38.8%
7 헤타페 발렌시아 24.4% 39.2% 36.5%
8 포항스틸 인천유나 68.2% 21.1% 10.6%
9 부산아이 서울이랜 51.2% 27.0% 21.8%
10 수원삼성 광주FC 63.0% 22.6% 14.3%
11 셀타비고 바야돌리 68.3% 22.1% 9.6%
12 카디스 베티스 13.9% 25.5% 60.6%
13 그라나다 엘체 64.7% 23.3% 12.0%
14 비야레알 AT마드 15.0% 31.8% 53.3%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적특
aabb Profit:-100 / ROI:0%

야구아이콘 test good

FREE 2021-01-25
적특
스포노트 Profit:-100 / ROI:0%

야구아이콘 그림 테스트

FREE 2020-12-08
적특
코치 Profit:-128 / ROI:172.5%

야구아이콘 Seoul Knights VS Anyang KGC

FREE 2020-12-08
적특
코치 Profit:-128 / ROI:172.5%

야구아이콘 AC Milan DNB

FREE 2020-12-06
적특
코치 Profit:-128 / ROI:172.5%

야구아이콘 Sampdoria VS AC Milan

FREE 2020-12-06