No 홈팀 구매율 분석 원정팀 결과
1 에콰도르 1 : 2 세네갈 44.8% 32.8% 22.4%
2 웨일스 0 : 3 잉글랜드 4.1% 10.6% 85.3%
3 이란 0 : 1 미국 27.1% 35.6% 37.3%
4 호주 1 : 0 덴마크 12.9% 24.3% 62.8%
5 튀니지 1 : 0 프랑스 7.7% 17.4% 75.0%
6 폴란드 0 : 2 아르헨티 12.7% 21.0% 66.3%
7 사우디 1 : 2 멕시코 25.6% 26.2% 48.3%
8 크로아티 0 : 0 벨기에 45.4% 27.7% 26.9%
9 캐나다 1 : 2 모로코 11.3% 19.3% 69.4%
10 일본 2 : 1 스페인 5.3% 12.1% 82.6%
11 가나 0 : 2 우루과이 21.5% 24.1% 54.4%
12 한국 2 : 1 포르투갈 28.0% 19.6% 52.4%
13 세르비아 2 : 3 스위스 26.3% 33.4% 40.3%
14 카메룬 1 : 0 브라질 5.6% 12.6% 81.9%
0 원
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1등예상인원
적중수 개별당첨금 [세후]
1등 0 0 [이월 3회 : 2,147,483,647]
2등 7 71,087,830 [55,448,507]
3등 174 1,429,930 [1,115,345]
4등 1817 273,870 [213,619]
중복 Profit:-5500 / ROI:92.9576%

야구아이콘 1207 월드컵

FREE 2022-12-06
축천 Profit:-324 / ROI:79.7812%

야구아이콘 [축구천재] 화요일 월드컵 조합 분석 완료.. (feat. 역사를 되짚다)

FREE 2022-12-06
백팀장 Profit:-933 / ROI:74.0792%

야구아이콘 국내경기(3)

FREE 2022-12-06
중복 Profit:-5500 / ROI:92.9576%

야구아이콘 19:00 KGC Women VS IBK Altos Women

FREE 2022-12-06
백팀장 Profit:-933 / ROI:74.0792%

야구아이콘 국내경기(2)

FREE 2022-12-06