No 종목 홈팀 득점 원정팀 예상픽 실제결과 적중여부 알고리즘 경기시간
256

요미우리

2 : 3

오릭스

분석클릭 05.26 18:00
257

(H -1.5)

요미우리

0.5 : 3

오릭스

분석클릭 05.26 18:00
259

야쿠르트

6 : 9

닛폰햄

분석클릭 05.26 18:00
260

(H -1.5)

야쿠르트

4.5 : 9

닛폰햄

분석클릭 05.26 18:00
262

요코베이

5 : 1

소프트뱅

분석클릭 05.26 18:00
263

(H +1.5)

요코베이

6.5 : 1

소프트뱅

분석클릭 05.26 18:00
265

주니치

6 : 3

세이부

분석클릭 05.26 18:00
266

(H +1.5)

주니치

7.5 : 3

세이부

플핸(승) 적중 분석클릭 05.26 18:00
268

한신

0 : 1

라쿠텐

분석클릭 05.26 18:00
269

(H +1.5)

한신

1.5 : 1

라쿠텐

분석클릭 05.26 18:00
271

히로카프

3 : 6

지바롯데

분석클릭 05.26 18:00
272

(H -1.5)

히로카프

1.5 : 6

지바롯데

분석클릭 05.26 18:00
274

LG

5 : 12

키움

비적중 분석클릭 05.26 18:30
275

(H -1.5)

LG

3.5 : 12

키움

분석클릭 05.26 18:30
277

SSG

6 : 5

롯데

분석클릭 05.26 18:30
278

(H -1.5)

SSG

4.5 : 5

롯데

분석클릭 05.26 18:30
280

삼성

7 : 9

KIA

분석클릭 05.26 18:30
281

(H -1.5)

삼성

5.5 : 9

KIA

분석클릭 05.26 18:30
283

NC

1 : 2

KT

분석클릭 05.26 18:30
284

(H +1.5)

NC

2.5 : 2

KT

플핸(승) 적중 분석클릭 05.26 18:30
286

한화

3 : 24

두산

적중 분석클릭 05.26 18:30
287

(H +1.5)

한화

4.5 : 24

두산

분석클릭 05.26 18:30
중복 Profit:-2490 / ROI:96.9186%

야구아이콘 0527 MLB

FREE 2022-05-27
중복 Profit:-2490 / ROI:96.9186%

야구아이콘 03:00 Vitesse VS AZ

FREE 2022-05-27
축천 Profit:-2654 / ROI:85.0074%

야구아이콘 [축구천재] 비테세 vs 알크 1경기 간단하게..

FREE 2022-05-27
죽순픽 Profit:1622 / ROI:125.34%

야구아이콘 에레디비시 유로파컨퍼런스 최종1차전

FREE 2022-05-26
중복 Profit:-2490 / ROI:96.9186%

야구아이콘 18:30 NC Dinos VS KT Wiz

FREE 2022-05-26