No 종목 홈팀 득점 원정팀 예상픽 실제결과 적중여부 알고리즘 경기시간
367

경남FC

1 : 2

부산아이

플핸(무패) 적중 분석클릭 05.21 16:00
368

(H -1)

경남FC

0 : 2

부산아이

분석클릭 05.21 16:00
369

(U 2.5)

경남FC

3 : 0

부산아이

O 분석클릭 05.21 16:00
370

강원FC

0 : 0

포항스틸

분석클릭 05.21 16:30
371

(H +1)

강원FC

1 : 0

포항스틸

분석클릭 05.21 16:30
372

(U 2.5)

강원FC

0 : 0

포항스틸

U 분석클릭 05.21 16:30
373

수원삼성

2 : 3

울산현대

분석클릭 05.21 18:00
374

(H +1)

수원삼성

3 : 3

울산현대

분석클릭 05.21 18:00
375

(U 2.5)

수원삼성

5 : 0

울산현대

O 분석클릭 05.21 18:00
376

김천상무

0 : 0

충북청주

분석클릭 05.21 18:30
377

(H -1)

김천상무

-1 : 0

충북청주

분석클릭 05.21 18:30
378

(U 2.5)

김천상무

0 : 0

충북청주

U 분석클릭 05.21 18:30
379

전북현대

3 : 1

수원FC

승(무) 적중 분석클릭 05.21 19:00
380

(H -1)

전북현대

2 : 1

수원FC

분석클릭 05.21 19:00
381

(U 2.5)

전북현대

4 : 0

수원FC

O 분석클릭 05.21 19:00
382

US레체

0 : 0

스페치아

무(승) 적중 분석클릭 05.21 19:30
383

(H -1)

US레체

-1 : 0

스페치아

분석클릭 05.21 19:30
384

(U 2.5)

US레체

0 : 0

스페치아

U 분석클릭 05.21 19:30
385

AC아작

0 : 5

스타드렌

분석클릭 05.21 20:00
386

(H +1)

AC아작

1 : 5

스타드렌

분석클릭 05.21 20:00
387

(U 2.5)

AC아작

5 : 0

스타드렌

O 분석클릭 05.21 20:00
398

엑셀시오

3 : 0

F시타르

승(무) 적중 분석클릭 05.21 21:30
399

(H -1)

엑셀시오

2 : 0

F시타르

분석클릭 05.21 21:30
400

(U 3.5)

엑셀시오

3 : 0

F시타르

U 분석클릭 05.21 21:30
401

네이메헌

0 : 3

알크마르

분석클릭 05.21 21:30
402

(H +1)

네이메헌

1 : 3

알크마르

분석클릭 05.21 21:30
403

(U 2.5)

네이메헌

3 : 0

알크마르

O 분석클릭 05.21 21:30
404

아약스

3 : 1

위트레흐

분석클릭 05.21 21:30
405

(H -1)

아약스

2 : 1

위트레흐

분석클릭 05.21 21:30
407

(U 3.5)

아약스

4 : 0

위트레흐

O 분석클릭 05.21 21:30
444

마인츠05

1 : 4

슈투트가

플핸(무패) 적중 분석클릭 05.21 22:30
445

(H -1)

마인츠05

0 : 4

슈투트가

분석클릭 05.21 22:30
446

(U 2.5)

마인츠05

5 : 0

슈투트가

O 분석클릭 05.21 22:30
447

AT마드

3 : 0

오사수나

분석클릭 05.21 23:15
448

(H -1)

AT마드

2 : 0

오사수나

분석클릭 05.21 23:15
450

(U 2.5)

AT마드

3 : 0

오사수나

O 분석클릭 05.21 23:15
451

맨체스C

1 : 0

첼시

분석클릭 05.22 00:00
452

(H -1)

맨체스C

0 : 0

첼시

분석클릭 05.22 00:00
454

(U 3.5)

맨체스C

1 : 0

첼시

U 분석클릭 05.22 00:00
468

발렌시아

1 : 0

레알마드

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.22 01:30
469

(H +1)

발렌시아

2 : 0

레알마드

분석클릭 05.22 01:30
470

(U 2.5)

발렌시아

1 : 0

레알마드

U 분석클릭 05.22 01:30
471

레버쿠젠

2 : 2

묀헨글라

분석클릭 05.22 02:30
472

(H -1)

레버쿠젠

1 : 2

묀헨글라

분석클릭 05.22 02:30
473

(U 3.5)

레버쿠젠

4 : 0

묀헨글라

O 분석클릭 05.22 02:30
501

텍사레인

13 : 3

콜로로키

분석클릭 05.22 03:35
502

(H -1.5)

텍사레인

11.5 : 3

콜로로키

분석클릭 05.22 03:35
503

(U 9.5)

텍사레인

16 : 0

콜로로키

언더 O 비적중 분석클릭 05.22 03:35
504

우디네세

0 : 1

라치오

분석클릭 05.22 03:45
505

(H +1)

우디네세

1 : 1

라치오

분석클릭 05.22 03:45
506

(U 2.5)

우디네세

1 : 0

라치오

U 분석클릭 05.22 03:45
507

오세르

1 : 2

PSG

분석클릭 05.22 03:45
508

(H +1)

오세르

2 : 2

PSG

분석클릭 05.22 03:45
510

(U 3.5)

오세르

3 : 0

PSG

U 분석클릭 05.22 03:45
511

세비야

0 : 0

베티스

플핸(무패) 적중 분석클릭 05.22 04:00
512

(H -1)

세비야

-1 : 0

베티스

분석클릭 05.22 04:00
513

(U 2.5)

세비야

0 : 0

베티스

U 분석클릭 05.22 04:00
1

AS로마

2 : 2

살레르니

분석클릭 05.23 01:30
2

(H -1)

AS로마

1 : 2

살레르니

분석클릭 05.23 01:30
3

(U 2.5)

AS로마

4 : 0

살레르니

O 분석클릭 05.23 01:30
4

엠폴리

4 : 1

유벤투스

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.23 03:45
5

(H +1)

엠폴리

5 : 1

유벤투스

분석클릭 05.23 03:45
6

(U 2.5)

엠폴리

5 : 0

유벤투스

O 분석클릭 05.23 03:45
7

뉴캐슬

0 : 0

레스터

승(무) 보험적중 분석클릭 05.23 04:00
8

(H -1)

뉴캐슬

-1 : 0

레스터

분석클릭 05.23 04:00
10

(U 3.5)

뉴캐슬

0 : 0

레스터

U 분석클릭 05.23 04:00
44

LA에인절

2 : 1

보스레드

분석클릭 05.23 10:38
45

(H -1.5)

LA에인절

0.5 : 1

보스레드

분석클릭 05.23 10:38
46

(U 9.5)

LA에인절

3 : 0

보스레드

언더 U 적중 분석클릭 05.23 10:38
47

시애매리

11 : 2

오클애슬

분석클릭 05.23 10:40
48

(H -1.5)

시애매리

9.5 : 2

오클애슬

분석클릭 05.23 10:40
49

(U 7.5)

시애매리

13 : 0

오클애슬

O 분석클릭 05.23 10:40
77

KT

1 : 3

키움

분석클릭 05.23 18:30
78

(H -1.5)

KT

-0.5 : 3

키움

분석클릭 05.23 18:30
79

(U 8.5)

KT

4 : 0

키움

언더 U 적중 분석클릭 05.23 18:30
80

한화

9 : 5

KIA

분석클릭 05.23 18:30
81

(H +1.5)

한화

10.5 : 5

KIA

분석클릭 05.23 18:30
82

(U 7.5)

한화

14 : 0

KIA

O 분석클릭 05.23 18:30
83

RC셀타

1 : 1

지로나

승(무) 보험적중 분석클릭 05.24 02:30
84

(H -1)

RC셀타

0 : 1

지로나

분석클릭 05.24 02:30
85

(U 2.5)

RC셀타

2 : 0

지로나

U 분석클릭 05.24 02:30
86

소시에다

1 : 0

알메리아

분석클릭 05.24 02:30
87

(H -1)

소시에다

0 : 0

알메리아

분석클릭 05.24 02:30
89

(U 2.5)

소시에다

1 : 0

알메리아

U 분석클릭 05.24 02:30
90

바야돌리

3 : 1

바르셀로

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.24 05:00
91

(H +1)

바야돌리

4 : 1

바르셀로

분석클릭 05.24 05:00
92

(U 2.5)

바야돌리

4 : 0

바르셀로

O 분석클릭 05.24 05:00
93

클리가디

2 : 4

시카화이

분석클릭 05.24 07:10
94

(H -1.5)

클리가디

0.5 : 4

시카화이

분석클릭 05.24 07:10
95

(U 8.5)

클리가디

6 : 0

시카화이

언더 U 적중 분석클릭 05.24 07:10
96

피츠파이

1 : 6

텍사레인

분석클릭 05.24 07:35
97

(H +1.5)

피츠파이

2.5 : 6

텍사레인

분석클릭 05.24 07:35
98

(U 8.5)

피츠파이

7 : 0

텍사레인

U 분석클릭 05.24 07:35
99

신시레즈

5 : 8

세인카디

분석클릭 05.24 07:40
100

(H +1.5)

신시레즈

6.5 : 8

세인카디

분석클릭 05.24 07:40
101

(U 10.5)

신시레즈

13 : 0

세인카디

O 분석클릭 05.24 07:40
102

탬파레이

1 : 20

토론블루

분석클릭 05.24 07:40
103

(H -1.5)

탬파레이

-0.5 : 20

토론블루

분석클릭 05.24 07:40
104

(U 8.5)

탬파레이

21 : 0

토론블루

O 분석클릭 05.24 07:40
105

필라필리

3 : 4

애리다이

분석클릭 05.24 07:40
106

(H -1.5)

필라필리

1.5 : 4

애리다이

분석클릭 05.24 07:40
107

(U 9.5)

필라필리

7 : 0

애리다이

U 분석클릭 05.24 07:40
108

워싱내셔

4 : 7

샌디파드

분석클릭 05.24 08:05
109

(H +1.5)

워싱내셔

5.5 : 7

샌디파드

분석클릭 05.24 08:05
110

(U 8.5)

워싱내셔

11 : 0

샌디파드

O 분석클릭 05.24 08:05
111

뉴욕양키

6 : 5

볼티오리

분석클릭 05.24 08:05
112

(H -1.5)

뉴욕양키

4.5 : 5

볼티오리

분석클릭 05.24 08:05
113

(U 7.5)

뉴욕양키

11 : 0

볼티오리

O 분석클릭 05.24 08:05
1

애틀브레

1 : 8

LA다저스

분석클릭 05.24 08:20
2

(H -1.5)

애틀브레

-0.5 : 8

LA다저스

분석클릭 05.24 08:20
3

(U 8.5)

애틀브레

9 : 0

LA다저스

O 분석클릭 05.24 08:20
4

인터마이

2 : 1

내슈빌SC

분석클릭 05.24 08:30
5

(H +1)

인터마이

3 : 1

내슈빌SC

분석클릭 05.24 08:30
6

(U 2.5)

인터마이

3 : 0

내슈빌SC

O 분석클릭 05.24 08:30
7

뉴욕레드

1 : 1

FC신시내

분석클릭 05.24 08:30
8

(H -1)

뉴욕레드

0 : 1

FC신시내

분석클릭 05.24 08:30
9

(U 2.5)

뉴욕레드

2 : 0

FC신시내

U 분석클릭 05.24 08:30
10

캔자로얄

4 : 1

디트타이

분석클릭 05.24 08:40
11

(H +1.5)

캔자로얄

5.5 : 1

디트타이

분석클릭 05.24 08:40
12

(U 9.5)

캔자로얄

5 : 0

디트타이

U 분석클릭 05.24 08:40
13

시카컵스

7 : 2

뉴욕메츠

분석클릭 05.24 08:40
14

(H -1.5)

시카컵스

5.5 : 2

뉴욕메츠

분석클릭 05.24 08:40
15

(U 8.5)

시카컵스

9 : 0

뉴욕메츠

O 분석클릭 05.24 08:40
16

미네트윈

3 : 4

샌프자이

분석클릭 05.24 08:40
17

(H -1.5)

미네트윈

1.5 : 4

샌프자이

분석클릭 05.24 08:40
18

(U 7.5)

미네트윈

7 : 0

샌프자이

U 분석클릭 05.24 08:40
19

밀워브루

6 : 0

휴스애스

분석클릭 05.24 08:40
20

(H +1.5)

밀워브루

7.5 : 0

휴스애스

분석클릭 05.24 08:40
21

(U 9.5)

밀워브루

6 : 0

휴스애스

U 분석클릭 05.24 08:40
22

휴스다이

4 : 0

미네유나

분석클릭 05.24 09:30
23

(H -1)

휴스다이

3 : 0

미네유나

분석클릭 05.24 09:30
24

(U 2.5)

휴스다이

4 : 0

미네유나

O 분석클릭 05.24 09:30
25

마이히트

99 : 116

보스셀틱

분석클릭 05.24 09:30
26

(H -1.5)

마이히트

97.5 : 116

보스셀틱

분석클릭 05.24 09:30
27

(U 216.5)

마이히트

215 : 0

보스셀틱

U 분석클릭 05.24 09:30
28

콜로로키

5 : 4

마이말린

분석클릭 05.24 09:40
29

(H +1.5)

콜로로키

6.5 : 4

마이말린

분석클릭 05.24 09:40
30

(U 11.5)

콜로로키

9 : 0

마이말린

U 분석클릭 05.24 09:40
31

LA에인절

4 : 0

보스레드

분석클릭 05.24 10:38
32

(H +1.5)

LA에인절

5.5 : 0

보스레드

분석클릭 05.24 10:38
33

(U 9.5)

LA에인절

4 : 0

보스레드

U 분석클릭 05.24 10:38
34

시애매리

3 : 2

오클애슬

분석클릭 05.24 10:40
35

(H -1.5)

시애매리

1.5 : 2

오클애슬

분석클릭 05.24 10:40
36

(U 8.5)

시애매리

5 : 0

오클애슬

U 분석클릭 05.24 10:40
37

LAFC

0 : 2

LA갤럭시

분석클릭 05.24 11:30
38

(H -1)

LAFC

-1 : 2

LA갤럭시

분석클릭 05.24 11:30
39

(U 3.5)

LAFC

2 : 0

LA갤럭시

U 분석클릭 05.24 11:30
40

요미우리

1 : 0

요코베이

분석클릭 05.24 18:00
41

(H -1.5)

요미우리

-0.5 : 0

요코베이

분석클릭 05.24 18:00
42

(U 7.5)

요미우리

1 : 0

요코베이

U 분석클릭 05.24 18:00
43

야쿠르트

5 : 6

한신

분석클릭 05.24 18:00
44

(H +1.5)

야쿠르트

6.5 : 6

한신

분석클릭 05.24 18:00
45

(U 7.5)

야쿠르트

11 : 0

한신

O 분석클릭 05.24 18:00
46

히로카프

6 : 2

주니치

분석클릭 05.24 18:00
47

(H -1.5)

히로카프

4.5 : 2

주니치

분석클릭 05.24 18:00
48

(U 6.5)

히로카프

8 : 0

주니치

O 분석클릭 05.24 18:00
49

닛폰햄

1 : 2

소프트뱅

분석클릭 05.24 18:00
50

(H +1.5)

닛폰햄

2.5 : 2

소프트뱅

분석클릭 05.24 18:00
51

(U 6.5)

닛폰햄

3 : 0

소프트뱅

U 분석클릭 05.24 18:00
52

지바롯데

11 : 1

세이부

분석클릭 05.24 18:00
53

(H -1.5)

지바롯데

9.5 : 1

세이부

분석클릭 05.24 18:00
54

(U 6.5)

지바롯데

12 : 0

세이부

O 분석클릭 05.24 18:00
55

오릭스

6 : 5

라쿠텐

분석클릭 05.24 18:00
56

(H -1.5)

오릭스

4.5 : 5

라쿠텐

분석클릭 05.24 18:00
57

(U 6.5)

오릭스

11 : 0

라쿠텐

O 분석클릭 05.24 18:00
58

두산

1 : 6

삼성

분석클릭 05.24 18:30
59

(H +1.5)

두산

2.5 : 6

삼성

분석클릭 05.24 18:30
60

(U 7.5)

두산

7 : 0

삼성

언더 U 적중 분석클릭 05.24 18:30
61

SSG

5 : 3

LG

분석클릭 05.24 18:30
62

(H -1.5)

SSG

3.5 : 3

LG

분석클릭 05.24 18:30
63

(U 9.5)

SSG

8 : 0

LG

U 분석클릭 05.24 18:30
64

롯데

1 : 3

NC

분석클릭 05.24 18:30
65

(H -1.5)

롯데

-0.5 : 3

NC

분석클릭 05.24 18:30
66

(U 9.5)

롯데

4 : 0

NC

U 분석클릭 05.24 18:30
67

KT

4 : 1

키움

분석클릭 05.24 18:30
68

(H +1.5)

KT

5.5 : 1

키움

분석클릭 05.24 18:30
69

(U 7.5)

KT

5 : 0

키움

U 분석클릭 05.24 18:30
70

한화

2 : 4

KIA

분석클릭 05.24 18:30
71

(H +1.5)

한화

3.5 : 4

KIA

분석클릭 05.24 18:30
72

(U 7.5)

한화

6 : 0

KIA

U 분석클릭 05.24 18:30
73

삿포로

3 : 2

요코마리

승(무) 적중 분석클릭 05.24 19:00
74

(H -1)

삿포로

2 : 2

요코마리

분석클릭 05.24 19:00
75

(U 3.5)

삿포로

5 : 0

요코마리

O 분석클릭 05.24 19:00
76

사간도스

0 : 2

이와타

분석클릭 05.24 19:00
77

(H -1)

사간도스

-1 : 2

이와타

분석클릭 05.24 19:00
78

(U 2.5)

사간도스

2 : 0

이와타

U 분석클릭 05.24 19:00
79

시미즈

3 : 2

쇼난

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.24 19:00
80

(H +1)

시미즈

4 : 2

쇼난

분석클릭 05.24 19:00
81

(U 2.5)

시미즈

5 : 0

쇼난

O 분석클릭 05.24 19:00
82

요코FC

1 : 0

산프히로

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.24 19:00
83

(H +1)

요코FC

2 : 0

산프히로

분석클릭 05.24 19:00
84

(U 2.5)

요코FC

1 : 0

산프히로

U 분석클릭 05.24 19:00
85

가시마

1 : 0

가시와

분석클릭 05.24 19:00
86

(H -1)

가시마

0 : 0

가시와

분석클릭 05.24 19:00
87

(U 2.5)

가시마

1 : 0

가시와

U 분석클릭 05.24 19:00
88

니가타

1 : 2

후쿠오카

분석클릭 05.24 19:00
89

(H -1)

니가타

0 : 2

후쿠오카

분석클릭 05.24 19:00
90

(U 2.5)

니가타

3 : 0

후쿠오카

O 분석클릭 05.24 19:00
91

FC도쿄

0 : 0

C오사카

분석클릭 05.24 19:00
92

(H -1)

FC도쿄

-1 : 0

C오사카

분석클릭 05.24 19:00
93

(U 2.5)

FC도쿄

0 : 0

C오사카

U 분석클릭 05.24 19:00
94

G오사카

0 : 1

교토상가

분석클릭 05.24 19:00
95

(H -1)

G오사카

-1 : 1

교토상가

분석클릭 05.24 19:00
96

(U 2.5)

G오사카

1 : 0

교토상가

U 분석클릭 05.24 19:00
97

인천유나

3 : 0

경남FC

분석클릭 05.24 19:00
98

(H -1)

인천유나

2 : 0

경남FC

분석클릭 05.24 19:00
99

(U 2.5)

인천유나

3 : 0

경남FC

O 분석클릭 05.24 19:00
100

수원삼성

1 : 0

대구FC

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.24 19:00
101

(H +1)

수원삼성

2 : 0

대구FC

분석클릭 05.24 19:00
102

(U 2.5)

수원삼성

1 : 0

대구FC

U 분석클릭 05.24 19:00
128

피츠파이

2 : 3

텍사레인

분석클릭 05.25 01:35
129

(H +1.5)

피츠파이

3.5 : 3

텍사레인

분석클릭 05.25 01:35
130

(U 9.5)

피츠파이

5 : 0

텍사레인

U 분석클릭 05.25 01:35
131

필라필리

6 : 5

애리다이

분석클릭 05.25 02:05
132

(H +1.5)

필라필리

7.5 : 5

애리다이

분석클릭 05.25 02:05
133

(U 8.5)

필라필리

11 : 0

애리다이

언더 O 비적중 분석클릭 05.25 02:05
134

미네트윈

7 : 1

샌프자이

분석클릭 05.25 02:10
135

(H -1.5)

미네트윈

5.5 : 1

샌프자이

분석클릭 05.25 02:10
136

(U 7.5)

미네트윈

8 : 0

샌프자이

O 분석클릭 05.25 02:10
137

클리가디

0 : 6

시카화이

분석클릭 05.25 02:10
138

(H -1.5)

클리가디

-1.5 : 6

시카화이

분석클릭 05.25 02:10
139

(U 8.5)

클리가디

6 : 0

시카화이

U 분석클릭 05.25 02:10
140

밀워브루

4 : 0

휴스애스

분석클릭 05.25 02:10
141

(H +1.5)

밀워브루

5.5 : 0

휴스애스

분석클릭 05.25 02:10
142

(U 9.5)

밀워브루

4 : 0

휴스애스

U 분석클릭 05.25 02:10
143

엘체

1 : 1

세비야

분석클릭 05.25 02:30
144

(H +1)

엘체

2 : 1

세비야

분석클릭 05.25 02:30
145

(U 2.5)

엘체

2 : 0

세비야

U 분석클릭 05.25 02:30
146

비야레알

2 : 0

카디스

분석클릭 05.25 02:30
147

(H -1)

비야레알

1 : 0

카디스

분석클릭 05.25 02:30
148

(U 2.5)

비야레알

2 : 0

카디스

U 분석클릭 05.25 02:30
149

레알마드

2 : 1

라요

분석클릭 05.25 02:30
150

(H -1)

레알마드

1 : 1

라요

분석클릭 05.25 02:30
152

(U 2.5)

레알마드

3 : 0

라요

O 분석클릭 05.25 02:30
153

브라이턴

1 : 1

맨체스C

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.25 04:00
154

(H +1)

브라이턴

2 : 1

맨체스C

분석클릭 05.25 04:00
155

(U 3.5)

브라이턴

2 : 0

맨체스C

U 분석클릭 05.25 04:00
156

피오렌티

1 : 2

인테르

무(패) 보험적중 분석클릭 05.25 04:00
157

(H +1)

피오렌티

2 : 2

인테르

분석클릭 05.25 04:00
158

(U 2.5)

피오렌티

3 : 0

인테르

O 분석클릭 05.25 04:00
159

베티스

0 : 1

헤타페

무(패) 보험적중 분석클릭 05.25 05:00
160

(H -1)

베티스

-1 : 1

헤타페

분석클릭 05.25 05:00
161

(U 2.5)

베티스

1 : 0

헤타페

U 분석클릭 05.25 05:00
162

에스파뇰

3 : 3

AT마드

플핸(승무) 적중 분석클릭 05.25 05:00
163

(H +1)

에스파뇰

4 : 3

AT마드

분석클릭 05.25 05:00
164

(U 2.5)

에스파뇰

6 : 0

AT마드

O 분석클릭 05.25 05:00
레토 Profit:685 / ROI:107.209%

야구아이콘 6월 2일(금) MLB 배당 분석

FREE 2023-06-01
꼬동몬 Profit:492 / ROI:222.88%

야구아이콘 야구 두폴더 조합

FREE 2023-06-01
꼬동몬 Profit:492 / ROI:222.88%

야구아이콘 농구 야구 두폴더조합

FREE 2023-06-01
꼬동몬 Profit:492 / ROI:222.88%

야구아이콘 배구 축구 2폴더조합

FREE 2023-06-01
빅마우스 Profit:-42 / ROI:79%

야구아이콘 MLB

FREE 2023-06-01