No 종목 경기 구매율 Payout 결과 경기시간
22

클리인디

캔자로얄

89.8%
10.2%
[1.44]
[2.26]
129.4%
23.0%
: 09.28 02:10
23

(H -1.5)

클리인디

캔자로얄

91.0%
9.0%
[1.82]
[1.70]
165.6%
15.4%
: 09.28 02:10
24

(U 9.5)

클리인디

캔자로얄

65.6% (U)
34.4% (O)
[1.62]
[1.93]
106.3%
66.3%
: 09.28 02:10
25

신시레즈

피츠파이

78.8%
21.2%
[1.35]
[2.53]
106.3%
53.7%
: 09.28 02:10
26

(H -1.5)

신시레즈

피츠파이

80.6%
19.4%
[1.66]
[1.87]
133.8%
36.3%
: 09.28 02:10
27

(U 9.5)

신시레즈

피츠파이

36.4% (U)
63.6% (O)
[1.69]
[1.84]
61.5%
117.0%
: 09.28 02:10
28

디트타이

시카화이

46.8%
53.2%
[2.24]
[1.45]
104.9%
77.1%
: 09.28 02:10
29

(H +1.5)

디트타이

시카화이

53.1%
46.9%
[1.71]
[1.81]
90.7%
84.9%
: 09.28 02:10
30

(U 9.5)

디트타이

시카화이

36.5% (U)
63.5% (O)
[1.79]
[1.73]
65.4%
109.8%
: 09.28 02:10
31

베네치아

토리노

9.3%
39.4%
51.4%
[3.25]
[3.30]
[1.90]
30.1%
129.9%
97.6%
: 09.28 03:45
32

(H +1)

베네치아

토리노

8.1%
65.4%
26.5%
[1.71]
[3.40]
[3.90]
13.9%
222.5%
103.2%
: 09.28 03:45
33

(U 2.5)

베네치아

토리노

62.1% (U)
37.9% (O)
[1.74]
[1.78]
108.1%
67.4%
: 09.28 03:45
34

크리스탈

브라이턴

20.0%
48.9%
31.1%
[2.85]
[2.80]
[2.33]
57.0%
136.9%
72.5%
: 09.28 04:00
35

(H +1)

크리스탈

브라이턴

20.3%
56.4%
23.3%
[1.53]
[3.60]
[4.90]
31.1%
203.1%
113.9%
: 09.28 04:00
36

(U 2.5)

크리스탈

브라이턴

32.4% (U)
67.6% (O)
[1.53]
[2.07]
49.6%
140.0%
: 09.28 04:00
37

셀타비고

그라나다

36.5%
37.3%
26.2%
[1.50]
[3.70]
[5.00]
54.8%
138.1%
130.8%
: 09.28 04:00
38

(H -1)

셀타비고

그라나다

20.5%
59.0%
20.4%
[2.65]
[3.20]
[2.24]
54.4%
188.9%
45.7%
: 09.28 04:00
39

(U 2.5)

셀타비고

그라나다

39.8% (U)
60.2% (O)
[1.80]
[1.72]
71.7%
103.5%
: 09.28 04:00
40

콜로로키

워싱내셔

81.2%
18.8%
[1.49]
[2.15]
121.0%
40.4%
: 09.28 09:40
41

(H -1.5)

콜로로키

워싱내셔

77.2%
22.8%
[1.82]
[1.70]
140.5%
38.7%
: 09.28 09:40
42

(U 11.5)

콜로로키

워싱내셔

54.1% (U)
45.9% (O)
[1.71]
[1.81]
92.5%
83.1%
: 09.28 09:40
43

시애매리

오클애슬

83.5%
16.5%
[1.68]
[1.85]
140.2%
30.6%
: 09.28 11:10
44

(H -1.5)

시애매리

오클애슬

77.6%
22.4%
[2.34]
[1.41]
181.6%
31.6%
: 09.28 11:10
45

(U 8.5)

시애매리

오클애슬

61.1% (U)
38.9% (O)
[1.73]
[1.79]
105.8%
69.6%
: 09.28 11:10
46

야쿠르트

요코베이

93.0%
7.0%
[1.54]
[2.05]
143.2%
14.3%
: 09.28 17:30
47

(H -1.5)

야쿠르트

요코베이

92.5%
7.5%
[2.02]
[1.56]
186.8%
11.7%
: 09.28 17:30
48

(U 8.5)

야쿠르트

요코베이

74.1% (U)
25.9% (O)
[1.67]
[1.86]
123.8%
48.1%
: 09.28 17:30
49

주니치

요미우리

51.2%
48.8%
[1.81]
[1.71]
92.6%
83.5%
: 09.28 17:45
50

(H +1.5)

주니치

요미우리

44.7%
55.3%
[1.36]
[2.49]
60.7%
137.8%
: 09.28 17:45
51

(U 6.5)

주니치

요미우리

53.6% (U)
46.4% (O)
[1.53]
[2.07]
82.1%
96.0%
: 09.28 17:45
52

지바롯데

오릭스

58.2%
41.8%
[1.70]
[1.82]
99.0%
76.0%
: 09.28 17:45
53

(H -1.5)

지바롯데

오릭스

57.7%
42.3%
[2.37]
[1.40]
136.8%
59.2%
: 09.28 17:45
54

(U 7.5)

지바롯데

오릭스

56.4% (U)
43.6% (O)
[1.64]
[1.90]
92.5%
82.8%
: 09.28 17:45
55

한신

히로카프

83.1%
16.9%
[1.48]
[2.17]
123.0%
36.6%
: 09.28 18:00
56

(H -1.5)

한신

히로카프

80.0%
20.0%
[1.97]
[1.59]
157.7%
31.8%
: 09.28 18:00
57

(U 7.5)

한신

히로카프

64.8% (U)
35.2% (O)
[1.57]
[2.00]
101.8%
70.3%
: 09.28 18:00
58

라쿠텐

니혼햄

79.9%
20.1%
[1.52]
[2.09]
121.5%
42.0%
: 09.28 18:00
59

(H -1.5)

라쿠텐

니혼햄

69.6%
30.4%
[2.05]
[1.54]
142.6%
46.8%
: 09.28 18:00
60

(U 7.5)

라쿠텐

니혼햄

69.3% (U)
30.7% (O)
[1.60]
[1.96]
110.8%
60.3%
: 09.28 18:00
61

소프트뱅

세이부

84.6%
15.4%
[1.54]
[2.05]
130.3%
31.6%
: 09.28 18:00
62

(H -1.5)

소프트뱅

세이부

83.7%
16.3%
[2.09]
[1.52]
175.0%
24.7%
: 09.28 18:00
63

(U 7.5)

소프트뱅

세이부

71.8% (U)
28.2% (O)
[1.65]
[1.89]
118.6%
53.2%
: 09.28 18:00
64

LG

롯데

71.2%
28.8%
[1.62]
[1.93]
115.3%
55.6%
: 09.28 18:30
65

(H -1.5)

LG

롯데

76.8%
23.2%
[2.09]
[1.52]
160.4%
35.3%
: 09.28 18:30
66

(U 10.5)

LG

롯데

35.3% (U)
64.7% (O)
[1.67]
[1.86]
59.0%
120.3%
: 09.28 18:30
67

삼성

SSG

64.9%
35.1%
[1.66]
[1.87]
107.7%
65.7%
: 09.28 18:30
68

(H -1.5)

삼성

SSG

66.0%
34.0%
[2.13]
[1.50]
140.6%
51.0%
: 09.28 18:30
69

(U 10.5)

삼성

SSG

21.0% (U)
79.0% (O)
[1.80]
[1.72]
37.8%
135.9%
: 09.28 18:30
70

NC

KIA

53.8%
46.2%
[1.70]
[1.82]
91.5%
84.1%
: 09.28 18:30
71

(H -1.5)

NC

KIA

62.0%
38.0%
[2.24]
[1.45]
139.0%
55.0%
: 09.28 18:30
72

(U 9.5)

NC

KIA

36.9% (U)
63.1% (O)
[1.85]
[1.68]
68.3%
106.0%
: 09.28 18:30
73

KT

두산

54.7%
45.3%
[1.50]
[2.13]
82.1%
96.4%
: 09.28 18:30
74

(H -1.5)

KT

두산

59.1%
40.9%
[1.90]
[1.64]
112.3%
67.1%
: 09.28 18:30
75

(U 9.5)

KT

두산

36.2% (U)
63.8% (O)
[1.73]
[1.79]
62.6%
114.2%
: 09.28 18:30
76

한화

키움

20.9%
79.1%
[2.26]
[1.44]
47.1%
114.0%
: 09.28 18:30
77

(H +1.5)

한화

키움

23.8%
76.2%
[1.67]
[1.86]
39.8%
141.7%
: 09.28 18:30
78

(U 8.5)

한화

키움

40.3% (U)
59.7% (O)
[1.61]
[1.94]
64.9%
115.7%
: 09.28 18:30
81

아약스

베식타시

38.5%
20.5%
41.0%
[1.06]
[7.30]
[18.00]
40.8%
149.9%
737.2%
: 09.29 01:45
82

(H -2)

아약스

베식타시

49.5%
41.8%
8.7%
[2.06]
[3.85]
[2.55]
102.0%
161.0%
22.2%
: 09.29 01:45
83

(H -3.5)

아약스

베식타시

49.6%
50.4%
[2.77]
[1.29]
137.5%
65.0%
: 09.29 01:45
84

(U 3.5)

아약스

베식타시

46.8% (U)
53.2% (O)
[1.66]
[1.87]
77.6%
99.5%
: 09.29 01:45
85

SH도네츠

인테르

18.3%
39.3%
42.4%
[5.40]
[3.95]
[1.43]
98.9%
155.1%
60.7%
: 09.29 01:45
86

(H +1)

SH도네츠

인테르

16.5%
61.1%
22.4%
[2.33]
[3.45]
[2.40]
38.4%
210.9%
53.8%
: 09.29 01:45
87

(U 2.5)

SH도네츠

인테르

29.3% (U)
70.7% (O)
[2.02]
[1.56]
59.2%
110.3%
: 09.29 01:45
88

PSG

맨체스C

29.1%
42.1%
28.9%
[2.65]
[3.55]
[2.10]
77.1%
149.3%
60.6%
: 09.29 04:00
89

(H +1)

PSG

맨체스C

21.0%
54.9%
24.1%
[1.54]
[4.05]
[4.15]
32.3%
222.3%
100.1%
: 09.29 04:00
90

(U 2.5)

PSG

맨체스C

28.8% (U)
71.2% (O)
[2.19]
[1.47]
63.0%
104.7%
: 09.29 04:00
91

라이프치

클뤼브뤼

47.2%
27.2%
25.6%
[1.35]
[4.35]
[6.00]
63.8%
118.2%
153.5%
: 09.29 04:00
92

(H -1)

라이프치

클뤼브뤼

48.4%
40.0%
11.5%
[2.11]
[3.60]
[2.60]
102.2%
144.2%
30.0%
: 09.29 04:00
93

(U 2.5)

라이프치

클뤼브뤼

24.8% (U)
75.2% (O)
[2.24]
[1.45]
55.6%
109.0%
: 09.29 04:00
94

포르투

리버풀

12.1%
31.2%
56.8%
[4.30]
[3.70]
[1.58]
51.9%
115.3%
89.7%
: 09.29 04:00
95

(H +1)

포르투

리버풀

11.5%
52.0%
36.6%
[2.07]
[3.55]
[2.70]
23.7%
184.6%
98.7%
: 09.29 04:00
96

(U 2.5)

포르투

리버풀

20.7% (U)
79.3% (O)
[1.97]
[1.59]
40.7%
126.1%
: 09.29 04:00
97

AC밀란

AT마드

32.3%
58.1%
9.6%
[2.65]
[3.05]
[2.32]
85.5%
177.2%
22.4%
: 09.29 04:00
98

(H +1)

AC밀란

AT마드

40.3%
41.2%
18.5%
[1.46]
[3.90]
[5.10]
58.9%
160.7%
94.2%
: 09.29 04:00
99

(U 2.5)

AC밀란

AT마드

69.6% (U)
30.4% (O)
[1.62]
[1.93]
112.8%
58.6%
: 09.29 04:00
100

도르트문

스포르CP

74.4%
14.6%
11.0%
[1.26]
[4.70]
[7.70]
93.8%
68.7%
84.5%
: 09.29 04:00
101

(H -1)

도르트문

스포르CP

69.5%
25.6%
4.8%
[1.88]
[3.60]
[3.05]
130.7%
92.3%
14.7%
: 09.29 04:00
102

(H -2.5)

도르트문

스포르CP

68.8%
31.2%
[2.64]
[1.32]
181.7%
41.1%
: 09.29 04:00
103

(U 2.5)

도르트문

스포르CP

13.4% (U)
86.6% (O)
[2.26]
[1.44]
30.2%
124.7%
: 09.29 04:00
104

레알마드

셰리프티

28.3%
36.3%
35.3%
[1.01]
[9.60]
[24.00]
28.6%
348.9%
847.7%
: 09.29 04:00
105

(H -2)

레알마드

셰리프티

47.7%
38.0%
14.4%
[1.83]
[3.90]
[3.00]
87.3%
148.0%
43.1%
: 09.29 04:00
106

(H -3.5)

레알마드

셰리프티

44.9%
55.1%
[2.53]
[1.35]
113.6%
74.4%
: 09.29 04:00
107

(U 3.5)

레알마드

셰리프티

57.9% (U)
42.1% (O)
[1.72]
[1.80]
99.6%
75.7%
: 09.29 04:00
189

가와사키

비셀고베

32.3%
37.1%
30.6%
[1.43]
[3.95]
[5.40]
46.2%
146.7%
165.1%
: 09.29 19:00
190

(H -1)

가와사키

비셀고베

14.1%
71.8%
14.0%
[2.30]
[3.50]
[2.40]
32.5%
251.5%
33.6%
: 09.29 19:00
191

(U 2.5)

가와사키

비셀고베

18.5% (U)
81.5% (O)
[2.04]
[1.55]
37.7%
126.3%
: 09.29 19:00
192

강원FC

포항스틸

19.4%
52.3%
28.3%
[2.75]
[3.05]
[2.25]
53.4%
159.4%
63.7%
: 09.29 19:00
193

(H +1)

강원FC

포항스틸

7.9%
52.5%
39.6%
[1.48]
[3.80]
[5.10]
11.8%
199.3%
202.0%
: 09.29 19:00
194

(U 2.5)

강원FC

포항스틸

19.4% (U)
80.6% (O)
[1.56]
[2.02]
30.3%
162.7%
: 09.29 19:00
198

아탈란타

영보이스

35.8%
36.3%
27.8%
[1.37]
[4.35]
[5.70]
49.1%
158.1%
158.6%
: 09.30 01:45
199

(H -1)

아탈란타

영보이스

28.6%
53.3%
18.2%
[2.14]
[3.60]
[2.55]
61.2%
191.7%
46.3%
: 09.30 01:45
200

(U 2.5)

아탈란타

영보이스

10.9% (U)
89.1% (O)
[2.31]
[1.42]
25.2%
126.5%
: 09.30 01:45
201

제니트

말뫼FF

52.2%
28.5%
19.3%
[1.44]
[3.80]
[5.60]
75.2%
108.1%
108.3%
: 09.30 01:45
202

(H -1)

제니트

말뫼FF

30.5%
59.8%
9.7%
[2.45]
[3.35]
[2.33]
74.7%
200.3%
22.6%
: 09.30 01:45
203

(U 2.5)

제니트

말뫼FF

29.9% (U)
70.1% (O)
[1.81]
[1.71]
54.1%
119.9%
: 09.30 01:45
204

바이뮌헨

D키예프

60.9%
24.3%
14.8%
[1.01]
[9.70]
[23.00]
61.5%
235.4%
340.8%
: 09.30 04:00
205

(H -2)

바이뮌헨

D키예프

73.5%
23.7%
2.8%
[1.68]
[4.10]
[3.35]
123.5%
97.3%
9.3%
: 09.30 04:00
206

(H -3.5)

바이뮌헨

D키예프

73.2%
26.8%
[2.19]
[1.47]
160.2%
39.4%
: 09.30 04:00
207

(U 3.5)

바이뮌헨

D키예프

25.4% (U)
74.6% (O)
[2.07]
[1.53]
52.7%
114.1%
: 09.30 04:00
208

SL벤피카

바르셀로

19.4%
45.4%
35.1%
[2.75]
[3.30]
[2.13]
53.4%
149.9%
74.9%
: 09.30 04:00
209

(H +1)

SL벤피카

바르셀로

12.3%
40.4%
47.4%
[1.52]
[3.90]
[4.50]
18.6%
157.4%
213.2%
: 09.30 04:00
210

(U 2.5)

SL벤피카

바르셀로

34.8% (U)
65.2% (O)
[1.87]
[1.66]
65.0%
108.3%
: 09.30 04:00
211

맨체스U

비야레알

35.5%
50.3%
14.3%
[1.39]
[4.05]
[5.90]
49.3%
203.5%
84.3%
: 09.30 04:00
212

(H -1)

맨체스U

비야레알

30.6%
51.5%
17.8%
[2.24]
[3.45]
[2.50]
68.7%
177.8%
44.5%
: 09.30 04:00
213

(U 2.5)

맨체스U

비야레알

52.4% (U)
47.6% (O)
[1.99]
[1.58]
104.2%
75.3%
: 09.30 04:00
214

볼프스부

세비야

13.5%
61.2%
25.3%
[2.60]
[3.15]
[2.30]
35.2%
192.9%
58.1%
: 09.30 04:00
215

(H +1)

볼프스부

세비야

9.5%
58.8%
31.7%
[1.47]
[3.95]
[4.95]
13.9%
232.4%
157.0%
: 09.30 04:00
216

(U 2.5)

볼프스부

세비야

56.5% (U)
43.5% (O)
[1.70]
[1.82]
96.1%
79.1%
: 09.30 04:00
217

잘츠부르

릴OSC

22.2%
49.5%
28.3%
[1.77]
[3.45]
[3.55]
39.4%
170.8%
100.4%
: 09.30 04:00
218

(H -1)

잘츠부르

릴OSC

24.9%
62.2%
13.0%
[3.40]
[3.60]
[1.77]
84.5%
223.8%
23.0%
: 09.30 04:00
219

(U 2.5)

잘츠부르

릴OSC

22.1% (U)
77.9% (O)
[1.85]
[1.68]
40.9%
130.9%
: 09.30 04:00
220

유벤투스

첼시

19.4%
33.7%
46.9%
[3.85]
[3.35]
[1.73]
74.7%
113.0%
81.1%
: 09.30 04:00
221

(H +1)

유벤투스

첼시

9.4%
60.5%
30.2%
[1.82]
[3.45]
[3.35]
17.0%
208.6%
101.1%
: 09.30 04:00
222

(U 2.5)

유벤투스

첼시

34.9% (U)
65.1% (O)
[1.70]
[1.82]
59.4%
118.4%
: 09.30 04:00
229

애틀유나

인터마이

25.9%
24.2%
49.9%
[1.58]
[3.65]
[4.35]
40.9%
88.3%
217.2%
: 09.30 08:00
230

(H -1)

애틀유나

인터마이

29.0%
59.7%
11.3%
[2.80]
[3.45]
[2.04]
81.3%
205.8%
23.1%
: 09.30 08:00
231

(U 2.5)

애틀유나

인터마이

21.8% (U)
78.2% (O)
[1.87]
[1.66]
40.8%
129.8%
: 09.30 08:00
232

토론토FC

FC신시내

13.1%
25.7%
61.1%
[1.62]
[3.70]
[4.00]
21.3%
95.2%
244.6%
: 09.30 08:00
233

(H -1)

토론토FC

FC신시내

12.7%
73.9%
13.4%
[2.85]
[3.60]
[1.97]
36.3%
266.0%
26.3%
: 09.30 08:00
234

(U 2.5)

토론토FC

FC신시내

37.5% (U)
62.5% (O)
[2.05]
[1.54]
76.9%
96.3%
: 09.30 08:00
247

DC유나이

미네유나

22.7%
45.3%
32.0%
[1.75]
[3.50]
[3.60]
39.7%
158.6%
115.3%
: 09.30 08:30
248

(H -1)

DC유나이

미네유나

31.3%
60.3%
8.5%
[3.30]
[3.60]
[1.80]
103.2%
216.9%
15.3%
: 09.30 08:30
249

(U 2.5)

DC유나이

미네유나

22.5% (U)
77.5% (O)
[1.93]
[1.62]
43.4%
125.6%
: 09.30 08:30
250

CF몽레알

뉴잉레벌

6.2%
40.9%
52.9%
[2.17]
[3.45]
[2.60]
13.4%
141.1%
137.6%
: 09.30 08:30
251

(H -1)

CF몽레알

뉴잉레벌

19.1%
53.7%
27.3%
[4.35]
[4.10]
[1.51]
82.9%
220.0%
41.2%
: 09.30 08:30
252

(U 2.5)

CF몽레알

뉴잉레벌

12.4% (U)
87.6% (O)
[2.11]
[1.51]
26.1%
132.3%
: 09.30 08:30
253

뉴욕레드

필라유니

12.0%
55.1%
32.9%
[1.98]
[3.30]
[3.05]
23.8%
181.7%
100.4%
: 09.30 08:30
254

(H -1)

뉴욕레드

필라유니

44.9%
37.0%
18.2%
[4.00]
[3.70]
[1.62]
179.4%
136.8%
29.4%
: 09.30 08:30
255

(U 2.5)

뉴욕레드

필라유니

35.5% (U)
64.5% (O)
[1.77]
[1.75]
62.8%
112.9%
: 09.30 08:30
262

시카파이

뉴욕시티

22.2%
59.5%
18.3%
[3.70]
[3.70]
[1.68]
82.1%
220.3%
30.7%
: 09.30 09:00
263

(H +1)

시카파이

뉴욕시티

8.5%
67.5%
24.0%
[1.87]
[3.65]
[3.05]
15.9%
246.5%
73.1%
: 09.30 09:00
264

(U 2.5)

시카파이

뉴욕시티

35.4% (U)
64.6% (O)
[2.13]
[1.50]
75.4%
96.9%
: 09.30 09:00
265

FC댈러스

스포캔자

9.2%
44.9%
45.9%
[2.26]
[3.40]
[2.50]
20.8%
152.8%
114.7%
: 09.30 09:00
266

(H -1)

FC댈러스

스포캔자

39.0%
51.1%
9.9%
[4.70]
[4.10]
[1.47]
183.2%
209.7%
14.5%
: 09.30 09:00
267

(U 2.5)

FC댈러스

스포캔자

38.2% (U)
61.8% (O)
[2.00]
[1.57]
76.4%
97.0%
: 09.30 09:00
280

내슈빌SC

올랜시티

38.3%
39.0%
22.8%
[1.62]
[3.50]
[4.30]
62.0%
136.3%
97.8%
: 09.30 09:30
281

(H -1)

내슈빌SC

올랜시티

47.9%
46.2%
5.9%
[2.95]
[3.45]
[1.97]
141.4%
159.3%
11.6%
: 09.30 09:30
282

(U 2.5)

내슈빌SC

올랜시티

44.2% (U)
55.8% (O)
[1.78]
[1.74]
78.7%
97.1%
: 09.30 09:30
283

콜로래피

오스틴FC

27.3%
59.0%
13.7%
[1.50]
[3.90]
[4.70]
41.0%
230.3%
64.2%
: 09.30 10:00
284

(H -1)

콜로래피

오스틴FC

31.9%
61.3%
6.8%
[2.50]
[3.55]
[2.20]
79.7%
217.6%
15.0%
: 09.30 10:00
285

(U 2.5)

콜로래피

오스틴FC

37.9% (U)
62.1% (O)
[2.11]
[1.51]
80.0%
93.8%
: 09.30 10:00
286

휴스다이

밴쿠화이

10.0%
37.7%
52.3%
[1.60]
[3.65]
[4.20]
16.0%
137.5%
219.8%
: 09.30 10:00
287

(H -1)

휴스다이

밴쿠화이

15.4%
59.2%
25.4%
[2.90]
[3.45]
[1.99]
44.7%
204.1%
50.6%
: 09.30 10:00
288

(U 2.5)

휴스다이

밴쿠화이

29.9% (U)
70.1% (O)
[1.85]
[1.68]
55.2%
117.8%
: 09.30 10:00
289

레알솔트

LA갤럭시

22.3%
59.5%
18.2%
[1.81]
[3.55]
[3.30]
40.4%
211.2%
60.1%
: 09.30 10:30
290

(H -1)

레알솔트

LA갤럭시

25.1%
66.3%
8.7%
[3.40]
[3.75]
[1.74]
85.2%
248.5%
15.1%
: 09.30 10:30
291

(U 2.5)

레알솔트

LA갤럭시

22.8% (U)
77.2% (O)
[2.07]
[1.53]
47.1%
118.2%
: 09.30 10:30
301

LAFC

포틀팀버

7.0%
22.0%
71.0%
[1.39]
[4.40]
[5.30]
9.8%
96.9%
376.1%
: 09.30 11:30
302

(H -1)

LAFC

포틀팀버

14.4%
61.4%
24.2%
[2.20]
[3.65]
[2.45]
31.8%
224.0%
59.3%
: 09.30 11:30
303

(U 2.5)

LAFC

포틀팀버

20.9% (U)
79.1% (O)
[2.37]
[1.40]
49.5%
110.7%
: 09.30 11:30
304

새너어스

시애사운

8.0%
25.2%
66.8%
[1.98]
[3.35]
[3.00]
15.8%
84.5%
200.4%
: 09.30 11:30
305

(H -1)

새너어스

시애사운

31.8%
45.2%
23.0%
[3.90]
[3.80]
[1.62]
124.0%
171.8%
37.2%
: 09.30 11:30
306

(U 2.5)

새너어스

시애사운

33.3% (U)
66.7% (O)
[1.90]
[1.64]
63.3%
109.3%
: 09.30 11:30
343

LASK

M텔아비

39.0%
47.9%
13.2%
[1.96]
[3.25]
[3.15]
76.4%
155.5%
41.5%
: 10.01 01:45
344

(H -1)

LASK

M텔아비

57.6%
38.7%
3.6%
[4.00]
[3.65]
[1.63]
230.5%
141.4%
5.9%
: 10.01 01:45
345

(U 2.5)

LASK

M텔아비

31.2% (U)
68.8% (O)
[1.73]
[1.79]
54.0%
123.1%
: 10.01 01:45
346

파르티잔

플로라

27.3%
62.1%
10.6%
[1.14]
[5.80]
[11.50]
31.1%
360.1%
122.0%
: 10.01 01:45
347

(H -1)

파르티잔

플로라

45.7%
24.7%
29.6%
[1.59]
[3.75]
[4.15]
72.6%
92.6%
122.9%
: 10.01 01:45
348

(H -2.5)

파르티잔

플로라

76.5%
23.5%
[2.68]
[1.31]
204.9%
30.8%
: 10.01 01:45
349

(U 2.5)

파르티잔

플로라

38.5% (U)
61.5% (O)
[2.13]
[1.50]
81.9%
92.3%
: 10.01 01:45
350

헨트

아노르토

71.3%
16.3%
12.5%
[1.29]
[4.50]
[7.20]
92.0%
73.1%
89.8%
: 10.01 01:45
351

(H -1)

헨트

아노르토

60.4%
33.9%
5.7%
[2.02]
[3.45]
[2.85]
122.0%
117.1%
16.2%
: 10.01 01:45
352

(U 2.5)

헨트

아노르토

41.0% (U)
59.0% (O)
[1.94]
[1.61]
79.5%
95.0%
: 10.01 01:45
353

C소피아

보되글림

21.0%
64.6%
14.4%
[2.80]
[3.15]
[2.17]
58.7%
203.6%
31.3%
: 10.01 01:45
354

(H +1)

C소피아

보되글림

7.9%
27.2%
64.9%
[1.51]
[3.80]
[4.75]
11.9%
103.2%
308.5%
: 10.01 01:45
355

(U 2.5)

C소피아

보되글림

41.1% (U)
58.9% (O)
[1.67]
[1.86]
68.6%
109.6%
: 10.01 01:45
356

조랴루한

AS로마

7.4%
15.4%
77.2%
[6.20]
[4.15]
[1.36]
45.7%
63.9%
105.0%
: 10.01 01:45
357

(H +1)

조랴루한

AS로마

2.1%
30.2%
67.7%
[2.55]
[3.35]
[2.24]
5.4%
101.1%
151.7%
: 10.01 01:45
358

(U 2.5)

조랴루한

AS로마

17.6% (U)
82.4% (O)
[1.85]
[1.68]
32.5%
138.5%
: 10.01 01:45
359

CFR클루

라네르스

33.4%
35.8%
30.8%
[1.66]
[3.45]
[4.10]
55.5%
123.6%
126.2%
: 10.01 01:45
360

(H -1)

CFR클루

라네르스

34.3%
56.5%
9.2%
[3.15]
[3.40]
[1.91]
108.0%
192.2%
17.5%
: 10.01 01:45
361

(U 2.5)

CFR클루

라네르스

53.9% (U)
46.1% (O)
[1.71]
[1.81]
92.2%
83.4%
: 10.01 01:45
362

알크마르

야블로네

57.3%
36.3%
6.3%
[1.31]
[4.40]
[6.90]
75.1%
159.9%
43.7%
: 10.01 01:45
363

(H -1)

알크마르

야블로네

62.9%
31.9%
5.1%
[2.07]
[3.45]
[2.75]
130.3%
110.2%
14.1%
: 10.01 01:45
364

(U 2.5)

알크마르

야블로네

27.4% (U)
72.6% (O)
[1.97]
[1.59]
54.0%
115.4%
: 10.01 01:45
365

스파프라

레인저FC

11.5%
66.7%
21.8%
[2.45]
[3.25]
[2.38]
28.1%
216.8%
51.9%
: 10.01 01:45
366

(H +1)

스파프라

레인저FC

8.2%
57.8%
33.9%
[1.42]
[4.10]
[5.30]
11.7%
237.2%
179.7%
: 10.01 01:45
367

(U 2.5)

스파프라

레인저FC

43.8% (U)
56.2% (O)
[1.77]
[1.75]
77.6%
98.3%
: 10.01 01:45
368

리옹

브뢴뷔IF

69.3%
20.9%
9.8%
[1.16]
[5.60]
[10.50]
80.4%
116.9%
102.6%
: 10.01 01:45
369

(H -1)

리옹

브뢴뷔IF

67.3%
26.2%
6.5%
[1.62]
[3.85]
[3.85]
109.0%
100.9%
25.0%
: 10.01 01:45
370

(H -2.5)

리옹

브뢴뷔IF

67.0%
33.0%
[2.53]
[1.35]
169.5%
44.6%
: 10.01 01:45
371

(U 2.5)

리옹

브뢴뷔IF

27.8% (U)
72.2% (O)
[2.43]
[1.38]
67.6%
99.6%
: 10.01 01:45
372

S그라츠

PSV

15.7%
15.6%
68.7%
[4.40]
[3.85]
[1.54]
69.2%
60.0%
105.8%
: 10.01 01:45
373

(H +1)

S그라츠

PSV

4.5%
33.5%
62.0%
[2.10]
[3.55]
[2.65]
9.4%
119.0%
164.3%
: 10.01 01:45
374

(U 2.5)

S그라츠

PSV

23.1% (U)
76.9% (O)
[2.13]
[1.50]
49.2%
115.4%
: 10.01 01:45
375

소시에다

모나코

34.7%
59.5%
5.8%
[2.19]
[3.30]
[2.65]
76.0%
196.3%
15.3%
: 10.01 01:45
376

(H -1)

소시에다

모나코

39.3%
56.2%
4.5%
[4.60]
[3.95]
[1.50]
180.7%
221.9%
6.8%
: 10.01 01:45
377

(U 2.5)

소시에다

모나코

33.6% (U)
66.4% (O)
[1.84]
[1.69]
61.9%
112.2%
: 10.01 01:45
378

레기아

레스터

46.7%
14.5%
38.8%
[5.50]
[3.90]
[1.43]
257.0%
56.5%
55.5%
: 10.01 01:45
379

(H +1)

레기아

레스터

13.4%
50.5%
36.1%
[2.35]
[3.40]
[2.40]
31.4%
171.7%
86.7%
: 10.01 01:45
380

(U 2.5)

레기아

레스터

26.0% (U)
74.0% (O)
[1.90]
[1.64]
49.4%
121.4%
: 10.01 01:45
381

나폴리

스파모스

75.1%
19.1%
5.8%
[1.18]
[5.30]
[10.00]
88.6%
101.2%
58.1%
: 10.01 01:45
382

(H -1)

나폴리

스파모스

88.2%
9.6%
2.2%
[1.69]
[3.70]
[3.65]
149.0%
35.5%
8.2%
: 10.01 01:45
383

(H -2.5)

나폴리

스파모스

89.3%
10.7%
[2.60]
[1.33]
232.2%
14.2%
: 10.01 01:45
384

(U 2.5)

나폴리

스파모스

12.5% (U)
87.5% (O)
[2.26]
[1.44]
28.2%
126.1%
: 10.01 01:45
385

페네르바

올림피아

31.1%
52.6%
16.3%
[2.05]
[3.30]
[2.90]
63.8%
173.6%
47.2%
: 10.01 01:45
386

(H -1)

페네르바

올림피아

40.9%
50.6%
8.5%
[4.15]
[3.80]
[1.58]
169.8%
192.4%
13.4%
: 10.01 01:45
387

(U 2.5)

페네르바

올림피아

54.3% (U)
45.7% (O)
[1.84]
[1.69]
100.0%
77.2%
: 10.01 01:45
388

앤트워프

E프랑크

28.4%
41.1%
30.5%
[3.45]
[3.50]
[1.78]
97.9%
143.9%
54.3%
: 10.01 01:45
389

(H +1)

앤트워프

E프랑크

9.5%
63.2%
27.4%
[1.77]
[3.65]
[3.35]
16.8%
230.6%
91.6%
: 10.01 01:45
390

(U 2.5)

앤트워프

E프랑크

19.4% (U)
80.6% (O)
[1.99]
[1.58]
38.6%
127.4%
: 10.01 01:45
397

U베를린

M하이파

40.9%
36.9%
22.2%
[1.30]
[4.45]
[7.00]
53.1%
164.4%
155.3%
: 10.01 04:00
398

(H -1)

U베를린

M하이파

44.5%
48.7%
6.8%
[2.08]
[3.35]
[2.80]
92.6%
163.2%
19.0%
: 10.01 04:00
399

(H -2.5)

U베를린

M하이파

76.9%
23.1%
[3.98]
[1.13]
306.1%
26.1%
: 10.01 04:00
400

(U 2.5)

U베를린

M하이파

22.2% (U)
77.8% (O)
[1.87]
[1.66]
41.6%
129.1%
: 10.01 04:00
401

페예노르

슬라프라

58.8%
30.2%
11.1%
[1.84]
[3.35]
[3.40]
108.1%
101.1%
37.6%
: 10.01 04:00
402

(H -1)

페예노르

슬라프라

56.3%
40.4%
3.3%
[3.60]
[3.60]
[1.72]
202.5%
145.5%
5.7%
: 10.01 04:00
403

(U 2.5)

페예노르

슬라프라

19.5% (U)
80.5% (O)
[1.80]
[1.72]
35.1%
138.5%
: 10.01 04:00
404

PAOK

슬로반브

43.8%
12.7%
43.5%
[1.25]
[4.55]
[8.60]
54.8%
57.6%
374.3%
: 10.01 04:00
405

(H -1)

PAOK

슬로반브

45.4%
46.1%
8.5%
[1.91]
[3.40]
[3.15]
86.7%
156.8%
26.7%
: 10.01 04:00
406

(H -2.5)

PAOK

슬로반브

68.2%
31.8%
[3.55]
[1.17]
241.9%
37.3%
: 10.01 04:00
407

(U 2.5)

PAOK

슬로반브

28.7% (U)
71.3% (O)
[1.86]
[1.67]
53.3%
119.1%
: 10.01 04:00
408

코펜하겐

링컨레드

38.6%
36.0%
25.5%
[1.01]
[10.50]
[19.50]
39.0%
377.5%
496.8%
: 10.01 04:00
409

(H -2)

코펜하겐

링컨레드

26.1%
64.2%
9.7%
[1.65]
[4.10]
[3.50]
43.1%
263.2%
33.9%
: 10.01 04:00
410

(H -3.5)

코펜하겐

링컨레드

66.1%
33.9%
[2.60]
[1.33]
171.9%
45.1%
: 10.01 04:00
411

(U 3.5)

코펜하겐

링컨레드

43.1% (U)
56.9% (O)
[1.86]
[1.67]
80.2%
95.0%
: 10.01 04:00
412

피테서

스타드렌

23.2%
43.9%
32.9%
[3.00]
[3.25]
[2.02]
69.6%
142.6%
66.5%
: 10.01 04:00
413

(H +1)

피테서

스타드렌

8.2%
35.5%
56.3%
[1.59]
[3.70]
[4.20]
13.1%
131.2%
236.5%
: 10.01 04:00
414

(U 2.5)

피테서

스타드렌

64.5% (U)
35.5% (O)
[1.71]
[1.81]
110.4%
64.2%
: 10.01 04:00
415

토트넘

NS무라

35.3%
40.8%
23.8%
[1.06]
[7.40]
[17.50]
37.4%
302.3%
417.3%
: 10.01 04:00
416

(H -1)

토트넘

NS무라

71.2%
21.1%
7.7%
[1.40]
[4.20]
[5.40]
99.6%
88.8%
41.6%
: 10.01 04:00
417

(H -2.5)

토트넘

NS무라

88.4%
11.6%
[2.15]
[1.49]
190.0%
17.3%
: 10.01 04:00
418

(U 3.5)

토트넘

NS무라

46.8% (U)
53.2% (O)
[1.54]
[2.05]
72.1%
109.0%
: 10.01 04:00
419

오모니아

카라바흐

13.1%
76.0%
10.9%
[2.32]
[3.05]
[2.65]
30.4%
231.9%
28.8%
: 10.01 04:00
420

(H -1)

오모니아

카라바흐

66.9%
26.5%
6.6%
[5.20]
[3.85]
[1.46]
347.8%
102.2%
9.6%
: 10.01 04:00
421

(U 2.5)

오모니아

카라바흐

61.5% (U)
38.5% (O)
[1.58]
[1.99]
97.2%
76.6%
: 10.01 04:00
422

바젤

카이라트

49.3%
39.6%
11.2%
[1.27]
[4.75]
[7.20]
62.6%
187.9%
80.3%
: 10.01 04:00
423

(H -1)

바젤

카이라트

64.6%
30.8%
4.6%
[1.94]
[3.55]
[2.95]
125.4%
109.2%
13.6%
: 10.01 04:00
424

(H -2.5)

바젤

카이라트

87.1%
12.9%
[3.55]
[1.17]
309.1%
15.1%
: 10.01 04:00
425

(U 2.5)

바젤

카이라트

24.6% (U)
75.4% (O)
[2.11]
[1.51]
51.8%
113.9%
: 10.01 04:00
426

마르세유

갈라타사

31.2%
35.7%
33.1%
[1.52]
[3.70]
[4.80]
47.4%
132.2%
158.8%
: 10.01 04:00
427

(H -1)

마르세유

갈라타사

18.9%
71.5%
9.6%
[2.65]
[3.45]
[2.13]
50.0%
246.7%
20.5%
: 10.01 04:00
428

(U 2.5)

마르세유

갈라타사

28.9% (U)
71.1% (O)
[1.87]
[1.66]
54.0%
118.1%
: 10.01 04:00
429

라치오

L모스크

66.4%
25.3%
8.3%
[1.34]
[4.20]
[6.60]
89.0%
106.1%
55.0%
: 10.01 04:00
430

(H -1)

라치오

L모스크

46.4%
47.9%
5.7%
[2.17]
[3.45]
[2.60]
100.7%
165.3%
14.8%
: 10.01 04:00
431

(U 2.5)

라치오

L모스크

19.6% (U)
80.4% (O)
[1.97]
[1.59]
38.6%
127.8%
: 10.01 04:00
432

브라가

미트윌란

39.5%
47.2%
13.3%
[2.04]
[3.25]
[2.95]
80.5%
153.6%
39.2%
: 10.01 04:00
433

(H -1)

브라가

미트윌란

55.9%
35.7%
8.4%
[4.20]
[3.75]
[1.58]
234.6%
133.9%
13.3%
: 10.01 04:00
434

(U 2.5)

브라가

미트윌란

42.2% (U)
57.8% (O)
[1.76]
[1.76]
74.3%
101.7%
: 10.01 04:00
435

루도고레

츠르베나

12.1%
63.1%
24.8%
[2.80]
[3.25]
[2.12]
33.9%
205.2%
52.5%
: 10.01 04:00
436

(H +1)

루도고레

츠르베나

4.2%
50.6%
45.2%
[1.53]
[3.85]
[4.50]
6.4%
194.9%
203.3%
: 10.01 04:00
437

(U 2.5)

루도고레

츠르베나

38.9% (U)
61.1% (O)
[1.79]
[1.73]
69.7%
105.6%
: 10.01 04:00
438

페렌츠바

베티스

40.0%
28.2%
31.9%
[5.00]
[3.85]
[1.48]
199.9%
108.4%
47.2%
: 10.01 04:00
439

(H +1)

페렌츠바

베티스

7.9%
65.0%
27.1%
[2.24]
[3.45]
[2.50]
17.7%
224.2%
67.8%
: 10.01 04:00
440

(U 2.5)

페렌츠바

베티스

28.8% (U)
71.3% (O)
[1.99]
[1.58]
57.2%
112.6%
: 10.01 04:00
441

셀틱

레버쿠젠

9.6%
29.4%
60.9%
[3.25]
[3.50]
[1.84]
31.3%
102.9%
112.1%
: 10.01 04:00
442

(H +1)

셀틱

레버쿠젠

5.8%
53.5%
40.7%
[1.71]
[3.75]
[3.50]
10.0%
200.6%
142.4%
: 10.01 04:00
443

(U 2.5)

셀틱

레버쿠젠

13.1% (U)
86.9% (O)
[2.04]
[1.55]
26.7%
134.7%
: 10.01 04:00
444

웨스트햄

라피트빈

68.6%
19.9%
11.5%
[1.20]
[5.10]
[9.40]
82.3%
101.3%
108.4%
: 10.01 04:00
445

(H -1)

웨스트햄

라피트빈

58.7%
38.2%
3.1%
[1.70]
[3.75]
[3.55]
99.8%
143.2%
11.1%
: 10.01 04:00
446

(U 2.5)

웨스트햄

라피트빈

32.7% (U)
67.3% (O)
[2.26]
[1.44]
73.9%
96.9%
: 10.01 04:00
447

KRC헹크

D자그레

21.4%
46.5%
32.2%
[1.83]
[3.30]
[3.50]
39.1%
153.3%
112.6%
: 10.01 04:00
448

(H -1)

KRC헹크

D자그레

24.3%
68.2%
7.6%
[3.65]
[3.55]
[1.72]
88.6%
242.0%
13.0%
: 10.01 04:00
449

(U 2.5)

KRC헹크

D자그레

36.9% (U)
63.1% (O)
[1.70]
[1.82]
62.8%
114.8%
: 10.01 04:00
적특
축천 Profit:364 / ROI:101.59%

야구아이콘 [축구천재] 2경기 조합 간단하게..

FREE 2021-09-28
적특
중복 Profit:-2740 / ROI:97.0026%

야구아이콘 02:10 CIN Reds VS PIT Pirates

FREE 2021-09-28
적특
중복 Profit:-2740 / ROI:97.0026%

야구아이콘 02:10 DET Tigers VS CHI White Sox

FREE 2021-09-28
적특
중복 Profit:-2740 / ROI:97.0026%

야구아이콘 02:10 DET Tigers VS CHI White Sox u/o

FREE 2021-09-28
적특
중복 Profit:-2740 / ROI:97.0026%

야구아이콘 02:10 CLE Indians VS KC Royals

FREE 2021-09-28